Tanıtım

Enerji Anabilim Dalı (ABD), çok disiplinli bir yüksek lisans programıdır. Enerji bilgisinin üretilmesini, bilgi kaynaklarının geliştirilmesini ve toplumda yaygınlaştırılmasını amaçlar. Enerji alanındaki bilimsel ve teknolojik bilginin daha iyi kullanılarak, çevresel kararların her seviyede gelişimine katkıda bulunur. Pratik ve etkin çözüm uygulamalarına yönelik araştırmalar gerçekleştirir. Mühendislik ve Temel Bilimler alanında farklı bölümlerden öğretim üyesi ve öğrencileri bir araya getirerek enerji talepleri, kaynakları ve üretim problemleri ile çözüm yöntemleri üzerine çok disiplinli araştırmalar yapılmasına öncülük eder. Sanayi, devlet, üniversite, sivil toplum örgütleri ve halk arasında sürdürülebilir enerji gelişimi ve kullanımı ile ilgili teknik, ekonomik ve sosyal konularda işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunur. Enerji ABD, enerji kaynaklarının incelenmesinden, üretimine ve yönetilmesine yönelik farklı iş sahalarında yer alabilirler. Bu nedenle ABD programımız tüm disiplinlere açıktır.

Enerji ABD; 2003-2004 Eğitim ve Öğretim yılında toplam 5 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2015 yılında bu sayı 104 öğrenci kaydına ulaşmıştır. Bu öğrencilerin 25 tanesi Mezun olmuş, 17 tanesi Kaydı silinmiş, 12 tane Pasif ve 50 tanesi Aktif şekilde eğitim-öğretimine sürdürmektedir. 13 yıllık bir geçmişi olan ve farklı disiplindeki çalışma alanlarında çalışan veya ilgi duyan insanlara lisansüstü eğitim vermektedir. Erasmus kapsamında 2 öğrencimiz yurt dışına gitmiştir.

Enerji ABD’nda 3 Profesör Doktor, 3 Doçent Doktor, 5 Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere; Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik ve Makine Mühendisliği gibi farklı bölüm ve disiplinlerden toplam 11 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Enerji ABD Yüksek Lisans Programı;

 - Yenilenemez ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Sistemleri, Özellikle; Kömür, Doğalgaz, Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Hidrolik, biyokütle…

  - Enerji Sistemleri,

  - Sistem teknolojileri,

  - Isıtma ve güç (elektrik) üretim sistemleri,

  - Elektrik üretim, dağıtım ve tüketim sistemleri,

  - Nükleer enerji ve sistemleri,

  - Otomasyon,

  - Enerji maliyetleri,

  - Çevresel etkiler,

  - Sosyal/kültürel etkileri

  - Enerji eğitimi ve farkındalık …

konularında ilgili olup çalışmalar yapılmaktadır.

 

Enerji ABD'na Hizmet Vermiş Öğretim Üyelerimiz:

1. Prof. Dr. Muhammed ELTEZ,

2. Prof. Dr. Mustafa Zafer SUNU,

3. Prof. Dr. Tayfun BÜKE,

4. Doç. Dr. Naci Emre ALTUN,

5. Yrd. Doç. Dr. Bedri KURTULUŞ,

6. Yrd. Doç. Dr. Ufuk BAL

 

Haberler

1. Onur GÜLKOKAN (Danışman: Doç.Dr. Rüştü EKE) – “Farklı coğrafyalarda bulunan aynı büyüklükteki müstakil konutların...” başlıklı tezi ile mezun olmuştur (03.02.2017). Hayırlı olsun.

2. Sevinç UZUNGÖL (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Tolga URAL) – “Mermer imalat sektöründe doğla gaz ile ...” başlıklı tezi ile mezun olmuştur (03.02.2017). Hayırlı olsun.

3. Gürcan KIZILEL (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Asude ELTEZ) – “Türkiye'deki hidroelektrik enerji ile diğer enerji...” başlıklı tezi ile mezun olmuştur (30.12.2016). Hayırlı olsun.

İletişim

Adres:  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Enerji Anabilim Dalı

Kötekli Kampüsü

48000 Menteşe - MUĞLA

 

Tel:      

0 252 211 16 81 (Enstitü)

0 252 211 54 71 (ABD Bşk)

 

Faks:    

0 252 211 16 82 (Enstitü)

0 252 211 31 50 (ABD Bşk)

 

 

Yukarı Çık