Mezunlar
  ÖĞRENCİ  DANIŞMANI YIL YÜKSEK LİSANS TEZİ
1 MEHMET DİŞCİGİL Prof. Dr. Muhammet ELTEZ 2007 Güneş panellerinde kojenerasyon ve ekserji analizi
2 YÜKSEL KARADAĞ Yrd. Doç. Dr. Asude ELTEZ 2007 Muğla şartlarında güneşli pişiricilerin ısıl test işlemleri
3 AYŞEGÜL KIYAK Prof. Dr. Muhammet ELTEZ 2007 Güneş enerjisinden yararlanma olanakları ve enerji verimliliğinin incelenmesi; Muğla ili toplu konut yerleşkesi örneği
4 MURAT CEYLAN Prof. Dr. Muhammet ELTEZ 2006 Muğla bölgesinde mermer endüstrisinin elektrik enerji talebini karşılamak için MATLAB paket programı ile rüzgar çiftliği tasarım çalışması
5 ZEKERİYA BABACAN Yrd. Doç. Dr. Asude ELTEZ 2007 Muğla Üniversitesi Kötekli Yerleşkesi'nde toprak kaynaklı ısı pompası kullanılabilirliğinin araştırılması
6 ÖZGE DEMİR BAŞAK Yrd. Doç. Dr. Asude ELTEZ 2008 Yatağan Termik Santrali baca gazı ile bölgesel ısıtma olanaklarının analizi
7 ALTAN KALAY Yrd. Doç. Dr. Rüştü EKE 2008 Muğla Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 15 kWp kurulu güce sahip fotovoltaik (PV) sistemin güç kalitesinin incelenmesi ve şebeke karakteristikleri ile karşılaştırılması
8 ABDURRAHİM HAŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Asude ELTEZ 2009 5 kvA'lık temiz enerji kaynaklarına dayalı hibrid enerji santralinin elektronik ve kontrol tasarımı
9 RAMAZAN YILMAZ Prof. Dr. Muhammet ELTEZ 2009 Aktif manyetik rejenerasyonlu (AMR) soğutma tasarımında spiral rejeneratör yatak geometrisinin incelenmesi
10 HATİCE ÇİNAR Yrd. Doç. Dr. Asude ELTEZ 2009 Muğla iklim koşullarında havalı güneş toplaçlı ısı pompalı kereste kurutma tesisinde kurutma ekonomisinin araştırılması
11 UTKUCAN ŞAHİN Doç. Dr. Tayfun BÜKE 2010 Türkiye elektrik enerjisi üretiminde kullanılacak yakıt alternatiflerinin analitik şebeke yöntemi ile değerlendirilmesi
12 ENGİN DURMUŞ YENİGÜN Prof. Dr. Ali GÜNGÖR                         Yrd. Doç. Dr. Asude ELTEZ 2010 Güneş enerjili absorbsiyonlu soğutma sistem tasarımı
13 HÜSEYİN DEMİRCAN Yrd. Doç. Dr. Rüştü EKE 2010 Muğla iklim koşullarında silisyum bir fotovoltaik güneş gözesinin performansının değerlendirilmesi
14 OSMAN BAYDUR Yrd. Doç. Dr. Asude ELTEZ 2010 Güneş enerjsi destekli konut ısıtma ve sıcak su hazırlama sisteminin incelenmesi
15 ALİ ÇOBAN Yrd. Doç. Dr. Asude ELTEZ 2011 Yatağan termik santralinde bölgesel ısıtmada santral içi dönüşüm sistemlerinin araştırılması
16 SAVAŞ ÖZKAN Doç. Dr. Tayfun BÜKE 2011 Yatağan ilçesinde bölgesel ısıtma için gerekli iletim ve dağıtım hatları fizibilite çalışması
17 BUKET ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Bedri KURTULUŞ 2012 Wind speed forecasting in Mugla region using soft computing methods and potential locations of wind turbine
18 HİLAL ALYANAK Yrd. Doç. Dr. Asude ELTEZ             Prof. Dr. Türkan Göksal ÖZBALTA 2012 Mimaride enerji etkin iyileştirme Kayaköy örneği
19 HARUN GÖKGEDİK Doç. Dr. Ali KEÇEBAŞ 2013 İleri ekserji analizi ile jeotermal güç sisteminde termodinamik performansın iyileştirilmesinin tespiti
20 SEDAT YASLAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜRÜLER 2014 Fotovoltaik pille beslemesi yapılan hidrojen PEM yakıt pili sisteminin verimliliği açısından incelenmesi
21 BURAK KÖLEOĞLU Prof. Dr. Tayfun BÜKE 2014 Büyük yakma tesislerinden kaynaklanan emisyonların sınıflandırılması direktif çerçevesinde Muğla Bölgesi termik santrallarının NOx emisyonları için optimal çözümlerin araştırılması 
22 ENVER ER Yrd. Doç. Dr. Rüştü EKE 2014 Programlabilir Lojik Kontrol (PLC) ile güneşi izleyen sistemin bir fotovoltaik modüle uygulanması 
23 CİHAN DEMİRCAN Yrd. Doç. Dr. Rüştü EKE 2014 40.5 kWp kurulu güçteki fotovoltaik güç siteminin binaya katkısının incelenmesi 
24 ONUR DEREBAŞOĞLU Doç. Dr. Naci Emre ALTUN 2015 Enerji dağıtımında verimliliği etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi 
25 SÜMEYRA SAÇAKLI Doç. Dr. Neşe KAVASOĞLU 2015 Fotovoltaik güneş hücrelerinde iteratif yöntemle doluluk faktörünün (FF) sıcaklığa bağımlılığının incelenmesi
26 TANER AKKOYUNLU Doç. Dr. Faruk ŞEN 2016 Bodrum, Menteşe, Milas ve Yatağan ilçelerinin rüzgar verilerinin analiz edilmesi
27 EMİNE HANDAN OYLUMLUOĞLU Prof. Dr. Tayfun BÜKE 2016 Lise öğrencilerinde radyasyon risk algısı
28 GÜRCAN KIZILEL Yrd. Doç. Dr. Asude ELTEZ 2017

Türkiye’deki hidroelektrik enerji ile diğer enerji türlerinin karşılaştırılması ve Muğla ilinin hidroelektrik enerji potansiyeli

29 SEVİNÇ UZUNGÖL Yrd. Doç. Dr. Tolga URAL 2017 Mermer imalat sektöründe doğal gaz ile çalışacak kojenerasyon sistemlerin ekonomik analizi
30 ONUR GÜLKOKAN Doç. Dr. Rüştü EKE 2017 Farklı coğrafyalarda bulunan aynı büyüklükteki müstakil konutların elektrik enerjisi ihtiyacının fotovoltaik-rüzgar hibrit enerji sistemlerinden karşılanması için yapılan tasarım ve optimizasyon çalışması

 

Haberler

1. Onur GÜLKOKAN (Danışman: Doç.Dr. Rüştü EKE) – “Farklı coğrafyalarda bulunan aynı büyüklükteki müstakil konutların...” başlıklı tezi ile mezun olmuştur (03.02.2017). Hayırlı olsun.

2. Sevinç UZUNGÖL (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Tolga URAL) – “Mermer imalat sektöründe doğla gaz ile ...” başlıklı tezi ile mezun olmuştur (03.02.2017). Hayırlı olsun.

3. Gürcan KIZILEL (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Asude ELTEZ) – “Türkiye'deki hidroelektrik enerji ile diğer enerji...” başlıklı tezi ile mezun olmuştur (30.12.2016). Hayırlı olsun.

İletişim

Adres:  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Enerji Anabilim Dalı

Kötekli Kampüsü

48000 Menteşe - MUĞLA

 

Tel:      

0 252 211 16 81 (Enstitü)

0 252 211 54 71 (ABD Bşk)

 

Faks:    

0 252 211 16 82 (Enstitü)

0 252 211 31 50 (ABD Bşk)

 

 

Yukarı Çık