Araştırma-Yayın

PROJELER

1. Eltez, A., Güneş ocaklarının optimum tasarımı ve termodinamik analizi, MSKÜ BAP, Proje Yürütücüsü, 2005.

2. Eltez, A., Güneş panellerinde kojenerasyon ve ekserji optimizasyonu, MSKÜ BAP, Proje Yürütücüsü, 2007.

3. Eltez A., Muğla koşullarında güneş enerjili bir kurutucuda domates kurutulmasının deneysel incelenmesi ve sonuçların klasik kurutma metodu sonuçları ile karşılaştırılması, MSKÜ BAP, Proje Yürütücüsü, Proje devam ediyor.

 

 

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Eke, R. and Demircan, H., Performance analysis of a multi crystalline Si photovoltaic module under Mugla climatic conditions in Turkey, Energy Conversion and Management, Volume: 65, Pages: 580-586, (January), 2013.

1. Keçebaş, P.Gökgedik, H., Alkan, M.A. and Keçebaş, A., An economic comparison and evaluation of two geothermal district heating systems for advanced exergoeconomic analysis, Energy Conversion and Management, Volume: 84, Pages: 471-480, (August), 2014.

 

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan veya tam metin olarak yayımlanan bildiri

1. Çelik, B., Kurtuluş, B., Eltez, A., Giese L.B., Kurtuluş D.F., Assessment of wind energy strategy in Mugla Region (Turkey), The Sixth International Renewable energy Storage Conference and Exhibition (IRES2011), Poster Exhibition, Berlin Conference Center, November 28-30, 2011, Berlin, Germany.

2. Çelik, B., Kurtuluş, B., Giese, L.B., Kurtuluş, D.F., Eltez, A., Rolle, S., Jergovic, M. Simulation of wind speed distributions using ANN modeling comparing with data from long-term measurement-case study for the Mugla Region/Western Turkey, InnoTesting 2012, Wildau TUAS, Germany, 2012.

3. Gökgedik, H., İncili, V., Arat, H., Keçebaş, A., Evaluation of total operating costs for a geothermal district heating system”, The First International Conference on Energy and Management (ICEM-2014), June 5-7, 2014, Istanbul, Turkey.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. Eltez, M., Eltez, A., Dişçigil, M., Güneş gözelerinde ısı geri kazanımının modellenmesi ve Muğla uygulamaları, 3. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, 24-26 Mayıs 2006, syf. 607-614, Muğla.

2. Yılmaz, R., Eltez, A., Eltez, M. Güneş ocaklarının farklı iklim koşullarındaki davranışları ve benzeşim yöntemi ile performans analizleri, 3. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, 24-26 Mayıs 2006, syf. 482-490, Muğla.

3. Babacan, Z., Eltez, A., Muğla Üniversitesi Yerleşkesi’nde yer kaynaklı ısı pompası uygulamasının ekonomik analizi, 4. Ege Enerji Sempozyumu, syf. 229-236, Mayıs 2008.

4. Akay, A., Eltez, A. Muğla Milas’ta Konut ısıtma sistemlerinin ekonomik analizi ve AHP yöntemi ile incelenmesi, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Haziran 2009.

5. Yenigün, E.D., Eltez, A. Güneş enerjisi ile absorbsiyonlu soğutma sisteminin AHP yöntemi ile incelenmesi, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Haziran 2009.

6. Şahin, U., Eltez, A., Eltez, M. Parabolik oluk toplayıcılarda kullanılan ısı iletim yağlarının AHP yöntemi ile incelenmesi, 4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 6-7 Kasım 2009, syf. 34-42, Mersin.

7. Eltez, A., Örnek, S.S., Çoban, A. Yatağan Termik Santralinde: Bölgesel Isıtma (BIS) Uygulaması, Anadolu Enerji Sempozyumu, 22-24 Haziran 2011, syf. 41-51, Elazığ.

8. Çoban, A., Eltez, A., Eltez, M. Yatağan Termik Santrali atık ısısından faydalanma olanaklarının Analitik Hiyerarşi Süreci ile değerlendirilmesi, Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’11), 07-10 Eylül 2011, syf. 238-242, Zonguldak.

9. Baydur, O., Eltez, A., Özbalta, N. Muğla ilindeki bir konutun ısıtma ve sıcak su hazırlama sistemi seçiminde AHP yöntemi uygulaması, Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’11), 07-10 Eylül 2011, syf. 212-216, Zonguldak.

10. Eltez, A., Aksoy, A. Enerji etkin iyileştirme-konut örneği: Muğla, 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2013, syf. 533-542, Diyarbakır.

Haberler

1. Ebubekir KARADAĞ (Danışman: Doç.Dr. Faruk ŞEN) – “Muğla bölgesindeki güneş enerjisi santrallerinin iş sağlığı ...” başlıklı tezi ile mezun olmuştur (21.06.2018). Hayırlı olsun.

2. Mustafa DEMİRÖZ (Danışman: Doç.Dr. Ali KEÇEBAŞ) – “Konya Bölgesi'ndeki büyükbaş hayvan işletmelerinde biyogaz...” başlıklı tezi ile mezun olmuştur (25.05.2018). Hayırlı olsun.

İletişim

Adres:  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Enerji Anabilim Dalı

Kötekli Kampüsü

48000 Menteşe - MUĞLA

 

Tel:      

0 252 211 16 81 (Enstitü)

0 252 211 54 71 (ABD Bşk)

 

Faks:    

0 252 211 16 82 (Enstitü)

0 252 211 31 50 (ABD Bşk)

 

 

Yukarı Çık